Feil i 2018-utgaven

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene. 

Opplag nr. 1

1.227 b Fasit skal være x < –3 eller 1 < x < 2

 

Opplag nr. 1

s. 16: I GeoGebra-figuren er det feil fortegn første linje foran leddet 4x2.
Det skal stå: Divisjon(x3 - 4x2 - 8x +13, x - 1)

1.63 b Fasit skal være x2+53x

2.40 c Funksjonen i oppgaven skal egentlig være f(x)=23x3-32x2+7. Fasit slik det står nå er 2x2+3x

s. 119 Løsningen i eksempelet skal være (8x+1)(2x+1)2.
s. 120
I slutten av det første beviset skal det stå "i den andre linja trakk vi fra og la til leddet ..."
s. 142: Eksempel b: Likningen er skrevet feil i oppgaveteksten, den skal være som i løsningen.

s. 181 Figuren i regeln øverst på siden er feil. Figuren er riktig i sammendraget.
s. 185 
Fremstillingen er litt upresis. Det er forlengelsene av høydene i en trekant som har et fells skjæringspunkt hvis trekanten har en stump vinkel.

6.53 c I oppgaven skal det ikke være minus foran første ledd. Fasit slik oppgaven står: [-6t, -10t]

1.227 b Fasit skal være x < –3 eller 1 < x < 2

2.115 a Fasit skal være a = 5.

2.322: I innledningen før b) skal det første punktet være (–3,–8)

4.320 f Det mangler et minustegn i fasit. Svaret skal være c =–5.

7.308 Koordinatet til A er feil i oppgaven. Punktet skal være A(1, 3) 

8.211 Vektorfunksjonen.skal være: r(t)=[lnt,tlntt]

9.116 Fasit skal være 117.