Feil i 2007-utgaven

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

Sinus R1, 4. og 5. opplag

3.56, bedre formulering:

På en fest er det seks gutter og ni jenter.
Hvor mange forskjellige kombinasjoner av par kan vi få til når hvert par skal bestå av én gutt og ei jente?

_______________________________________________________________ 

Sinus R1, 3. opplag bokmål

3.56, bedre formulering:

På en fest er det seks gutter og ni jenter.
Hvor mange forskjellige kombinasjoner av par kan vi få til når hvert par skal bestå av én gutt og ei jente?

Side 251, øverste avsnitt skal være:

Nå ser vi på hvordan vi kan finne toppunkter og bunnpunkter til funksjoner med delt funksjonsuttrykk. En kontinuerlig funksjon har et toppunkt eller et bunnpunkt hvis den deriverte skifter fortegn i punktet. Den deriverte trenger ikke være definert i punktet.

_________________________________________________________________

Sinus R1, 2. opplag bokmål

3.56, bedre formulering:

På en fest er det seks gutter og ni jenter.
Hvor mange forskjellige kombinasjoner av par kan vi få til når hvert par skal bestå av én gutt og ei jente?

3.71 Vi velger tilfeldig 40 personer mellom 15 og 25 år.

Side 251, øverste avsnitt skal være:

Nå ser vi på hvordan vi kan finne toppunkter og bunnpunkter til funksjoner med delt funksjonsuttrykk. En kontinuerlig funksjon har et toppunkt eller et bunnpunkt hvis den deriverte skifter fortegn i punktet. Den deriverte trenger ikke være definert i punktet.

____________________________________________________________________

Sinus R1, 1. opplag

1.73 b) Skal være : converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b.png  med fasitsvaret: converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b2.png

3.23 a) La  AB  og  C være tre hendinger som ikke har noe felles utfall og som omfatter alle de mulige utfallene i et forsøk.

3.56, bedre formulering:

På en fest er det seks gutter og ni jenter.
Hvor mange forskjellige kombinasjoner av par kan vi få til når hvert par skal bestå av én gutt og ei jente?

3.71 Vi velger tilfeldig 40 personer mellom 15 og 25 år.

5.70  Skriv vektoreneconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b3.png   på koordinatform.

6.63  Iconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b4.png  er AB = 5, AC = 6 ogconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b5.png. La  M  være midtpunktet på BC.

Side 251, øverste avsnitt skal være:

Nå ser vi på hvordan vi kan finne toppunkter og bunnpunkter til funksjoner med delt funksjonsuttrykk. En kontinuerlig funksjon har et toppunkt eller et bunnpunkt hvis den deriverte skifter fortegn i punktet. Den deriverte trenger ikke være definert i punktet.

Side 307: Derivasjon av kvotient: converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b6.png

_____________________________________________________________________

coSinus R1, 6. opplag bokmål

2.164 c) I oppgaven skal det være 11 mm.

8.192 a) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b7.png  ,converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b8.png 
8.211 c) Ja ( s = 64 m)
         d) —2 m/s2

_____________________________________________________________________

coSinus R1, 5. opplag bokmål

2.164 c) I oppgaven skal det være 11 mm.

3.314 a) 0,12    b) 0,45

4.171 c) I punktet B

5.145 b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b9.png 

6.272 a) Svaret skal være AC = 2√19 cm, BD = 2√7 cm
6.305 d)3) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b10.png 

7.171 a) x = 1 og x = 5     c) (3, 4)

7.290 b) I oppgaven skal det stå: Tegn en fortegnslinje for f'(x). 

8.192 a)converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b11.png  ,converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b12.png 
8.211 c) Ja ( s = 64 m)
         d) —2 m/s2

8.242 I Oppgaven skal det stå: En funksjon g er gitt ved ...

_____________________________________________________________________

coSinus R1, 4. opplag bokmål

2.164 c) I oppgaven skal det være 11 mm.

3.314 a) 0,12    b) 0,45

4.171 c) I punktet B
4.304 Oppgaven skal være:
         a)     Tegn en sirkel med GeoGebra eller et annet tegneprogram. Konstruer ern rettvinklet trekant ABC som er innskrevet i sirkelen. Konstruer den innskrevne sirkelen i trekanten og kall sentrum i denne for S.
Bruk tegneprogrammet til å finne vinkelenconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b13.png . Flytt hjørnet C langs sirkelperiferien slik at vi får en annen fasong på trekanten.
Hva skjer medconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b14.png ?
b) Finnconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b15.png ved et geometrisk resonnement.

5.145 b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b16.png 

7.290 b) Oppgaven skal være
Tegn en fortegnslinje forconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b17.png .

8.192 a)converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b18.png  ,converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b19.png 
8.211 c) Ja ( s = 64 m)
         d) —2 m/s2
8.242 I Oppgaven skal det stå: En funksjon g er gitt ved ...
8.315 a)1) Den dobbeltderiverte skal være:

  

____________________________________________________________________

coSinus R1, 3. opplag bokmål

2.164 c) I oppgaven skal det være 11 mm.

3.314 a) 0,12    b) 0,45

4.171 c) I punktet B
4.304 Oppgaven skal være:
         a)     Tegn en sirkel med GeoGebra eller et annet tegneprogram. Konstruer ern rettvinklet trekant ABC som er innskrevet i sirkelen. Konstruer den innskrevne sirkelen i trekanten og kall sentrum i denne for S.
Bruk tegneprogrammet til å finne vinkelenconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b20.png . Flytt hjørnet C langs sirkelperiferien slik at vi får en annen fasong på trekanten.
Hva skjer medconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b21.png ?
b) Finnconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b22.png ved et geometrisk resonnement.

5.145 b) Svaret skal være converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b23.png .

6.272 a) Svaret skal være AC = 2√19 cm, BD = 2√7 cm.
6.305 d)3) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b24.png .

7.290 b) Oppgaven skal være
Tegn en fortegnslinje forconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b25.png .

7.294 e) Svaret skal være:
                  Vendetangent for x = 2: 
                  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b26.png 

8.192 a)converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b27.png  ,converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b28.png 
8.211 c) Ja ( s = 64 m)
         d) —2 m/s2
8.242 I Oppgaven skal det stå: En funksjon g er gitt ved ...
8.300 d) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b29.png 

_____________________________________________________________________

coSinus R1, 2. opplag bokmål 

2.164 c) I oppgaven skal det være 11 mm.

3.314 a) 0,12    b) 0,45

4.171 c) I punktet B
4.304 Oppgaven skal være:
         a)     Tegn en sirkel med GeoGebra eller et annet tegneprogram. Konstruer ern rettvinklet trekant ABC som er innskrevet i sirkelen. Konstruer den innskrevne sirkelen i trekanten og kall sentrum i denne for S.
Bruk tegneprogrammet til å finne vinkelenconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b30.png . Flytt hjørnet C langs sirkelperiferien slik at vi får en annen fasong på trekanten.
Hva skjer medconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b31.png ?
b) Finnconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b32.png ved et geometrisk resonnement.

5.111 a) Svaret skal være converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b33.png og converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b34.png ogconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b35.png .
           b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b36.png ogconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b37.png.

5.145 b)converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b38.png 

6.240 b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b39.png.
6.272 a) Svaret skal være AC = 2√19 cm, BD = 2√7 cm.
6.305 d)3) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b40.png .

7.290 b) Oppgaven skal være
Tegn en fortegnslinje forconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b41.png .

7.294 e) Svaret skal være:
                  Vendetangent for x = 2: 
                  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b42.png 

8.192 a)converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b43.png  ,converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b44.png 
8.211 c) Ja ( s = 64 m)
         d) —2 m/s2
8.242 I Oppgaven skal det stå: En funksjon g er gitt ved ...
8.300 d) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b45.png 

____________________________________________________________________

coSinus R1, 1. opplag

1.170 b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b46.png.

_____________________________________________________________________

2.164 c) I oppgaven skal det være 11 mm.

2.220 d) Svaret kan skrives på to måter:  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b47.png

2.270 d) Svaret skal være 0 < x < e–1 eller xconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b48.png e2.

2.271 c)  Svaret skal være  –1 < x < 1.
            d) I oppgaven er forutsetningen x > 1 falt ut.

2.304 b) 2) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b49.png  ellerconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b50.png.

2.308 d) Formelen skal være: converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b51.png
                Da blir svaret : Etter 1h 19 min

2.312 b)  Svaret skal være E = 1,2 · 1018 J.

_______________________________________________________________________

3.141  Den andre setningen i oppgaven skal være:

Sannsynligheten for at Jan har gjort matematikkleksa si en tilfeldig valgt dag, er 0,90.

3.213 b) Oppgaven skal være

Hva er sannsynligheten for at begge kortene skal ha tallverdi mindre enn eller lik 10 når vi regner at ess har tallverdi 1?

3.223 a)  Oppgaven skal være

Finn sannsynligheten for at kulepennen både er defekt og kommer fra fabrikant A.

3.272 d) Svaret skal være 0,12.

3.274 b) Svaret skal være 5,44 ·10 -4.
                Svaret som står i fasiten nå, er sannsynligheten for å få nøyaktig 10 rette.

3.308 b)  Oppgaven skal være:

Hvor mange like tall mellom 100 og 1000 har minst to like siffer?

3.314 a) 0,12    b) 0,45

_______________________________________________________________________

4.161  Oppgaven skal være:

I en trekant er lengden av sidene 8 cm, 5 cm og 10 cm.

4.171 c) I punktet B
4.210 b) Oppgaven skal være:  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b52.png

4.230  De siste setningene skal være slik: 

Videre erconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b53.png. La   a  være gradtallet til buen  AC  og la  b  være gradtallet til buen  BD.

 4.231 De siste setningene skal være slik:

converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b54.png. La  være gradtallet til buen  AB  og la  b  være gradtallet til buen  DC. 

4.304 Oppgaven skal være:
         a)     Tegn en sirkel med GeoGebra eller et annet tegneprogram. Konstruer ern rettvinklet trekant ABC som er innskrevet i sirkelen. Konstruer den innskrevne sirkelen i trekanten og kall sentrum i denne for S.
Bruk tegneprogrammet til å finne vinkelenconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b55.png . Flytt hjørnet C langs sirkelperiferien slik at vi får en annen fasong på trekanten.
Hva skjer medconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b56.png ?
b) Finnconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b57.png ved et geometrisk resonnement.

________________________________________________________________________

5.111 a) Svaret skal være converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b58.png og converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b59.png ogconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b60.png .
           b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b61.png ogconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b62.png.


5.145 b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b63.png 

5.311 a) Svaret skal være  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b64.png.

________________________________________________________________________

6.222 b) Svaret skal være converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b65.png.
6.240 b) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b66.png.
6.272 a) Svaret skal være AC = 2√19 cm, BD = 2√7 cm.
6.305 d)3) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b67.png .

___________________________________________________________________

7.230 b) Svaret er x = 2. (Funksjonen har et bruddpunkt i x = –2, men ingen vertikale asymptote.)
7.282    Det øverste intervallet er feil. Det skal være:

g(x) =  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b68.png

7.290 b) Oppgaven skal være
Tegn en fortegnslinje forconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b69.png .

7.294 e) Svaret skal være

Vendepunkter:converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b70.png ogconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b71.png 

             Vendetangent for x = 2: 
                  converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b72.png 
7.310 Svaret er løsningen på 7.311, og omvendt: Svaret på 7.311 er løsningen på 7.310.

_______________________________________________________________________

8.192 a)converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b73.png  ,converted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b74.png 
8.211 c) Ja ( s = 64 m)
         d) —2 m/s2
8.242 I Oppgaven skal det stå: En funksjon g er gitt ved ...

8.292 c) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b75.png
8.293-8.296:
Fasitsvaret som har nummer 8.296 skal være fasiten til 8.293, og dermed får alle de neste feil nummer.
Den som her nummer 8.293 er fasiten til 8.294.
Den som har nummer 8.294 er fasiten til 8.295.
Den som har nummer 8.295 er fasiten til 8.296 (og her skal det stå a), b) c)).

8.300 d) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b76.png 
8.307 c) Svaret skal væreconverted/9301927c6af0f8a8e9aeb1935df83b6b77.png

 

________________________________________________________________________

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.