Feil i 2013-utgaven

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

5. opplag, bokmål

Teoridelen:

Side 20: I eksempelet mangler det en presisering av at vi foruttsetter at x er et heltall når vi beviser at x2 er et partall medfører at x er et partall. Det samme gjelder i beviset for oddetall. Tilsvarende presiseringer bør også være med i oppgavene 1.31 og 1.32. 

Oppgavedel
2.307 b) Oppgaven skal være: Tegn grafen til V og finn grafisk og ved regning når vekta er 5 tonn.

3.114 d) Svaret skal være: 1121.

4.115 b) Oppgaven skal være: AB =AC = 7,8 cm.

6.302 d) Oppgaven skal være: Et punkt E ligger på x-aksen slik at ∠EAC er rett.
6.133 Svaret skal være: t=-32
6.305 I oppgaven skal det stå: b=AC

7.132 b) Svaret skal være: x = 2.

8.156 b) 3) I fasiten skal det være 1353 par sko.

____________________________________________________________________________________________

4. opplag, bokmål

Teoridel
Side 171
Den omvendte pytagorassetningen skal være

         BC2 = BA2 + AC2 ⇒ ∠BAC = 90°

Oppgavedel
1.169 c) x+6x3-4x

2.131 d) x > lg7/lg2
2.305 b)  Det første leddet i summen, 1/0!, mangler. I fasiten er det riktig.

2.307 b) Oppgaven skal være: Tegn grafen til V og finn grafisk og ved regning når vekta er 5 tonn

2.310 d) Funksjonsuttrykket skal være T(x) = 22 + 70 · e–0,085x.
               Og da blir fasiten 1,3 timer.  

3.114 d) Svaret skal være: 1121.

3.116 b) Svaret skal være: 105221.

 

4.115 b) Oppgaven skal være: AB = AC = 7,8 cm.
4.310 d)
Oppgaven skal være:
               Finn omkretsen av trekanten.

6.133 t=-32
6.302 d)
Oppgaven skal være: Et punkt E ligger på x-aksen slik at ∠EAC er rett.
6.307 f)
 R(2, –2) eller R(–2, 6)

7.132 b) Svaret skal være x = 2.
7.300  1,6180
(Det gylne snitt)
7.302 d) skal ikke være med i boka.  

8.202 c) Oppgaven skal være: f(x) < –3
8.313 b)
Akselerasjonen er 2 m/s2. 
8.314 b) Farten er 204 km/h. 
8.156 b) 3). I fasiten skal det være 1353 par sko.

_______________________________________________________________

3. opplag, bokmål

Teoridel
3.75 d) 0,542

Side 171 Den omvendte pytagorassetningen skal være

         BC2 = BA2 + AC2 ⇒ ∠BAC = 90°

5.80 a)  (x – 3)2 + (y – 4)2 = 25

5.92 fx=-1+-x2+4x+12
         gx=-1--x2+4x+12


7.60 c) 2x2 – 3x

7.62 c) y = 3x7

Oppgavedel
1.169 c) x+6x3-4x

2.131 d) x > lg7/lg2
2.305 b)  Det første leddet i summen, 1/0!, mangler. I fasiten er det riktig.

2.307 b) Tegn grafen til V og finn grafisk og ved regning når vekta er 5 tonn. 
2.310 d) Funksjonsuttrykket skal være T(x) = 22 + 70 · e–0,085x.
              Og da blir fasiten 1,3 timer. 

3.114 d) Svaret skal være: 1121.
3.116 b)
Svaret skal være: 105221

4.115 b) Oppgaven skal være: AB = AC = 7,8 cm.
4.310 d)
Oppgaven skal være:
               Finn omkretsen av trekanten. 

6.133 t=-32
6.302 d)
Oppgaven skal være: Et punkt E ligger på x-aksen slik at ∠EAC er rett.
6.307 f)
R(2, –2) eller R(–2, 6)

7.132 b) Svaret skal være x = 2.
7.300  1,6180
(Det gylne snitt)
7.302 d) skal ikke være med i boka.
7.303 Funksjonsuttrykket skal være

       gx=x2-bx, x1ax2+1, x<1     

 

8.202 c) Oppgaven skal være: f(x) < –3
8.313 b)
Akselerasjonen er 2 m/s2.  
8.314 b)
Farten er 204 km/h.
8.156 b) 3). I fasiten skal det være 1353 par sko.

_______________________________________________________________

2. opplag, bokmål

Teoridel
1.63 b) (x + 2)(x2 – 4x + 5)

3.75 d) 0,542

Side 171 Den omvendte pytagorassetningen skal være

         BC2 = BA2 + AC2 ⇒ ∠BAC = 90°

5.80 a) (x – 3)2 + (y – 4)2 = 25 
5.92  fx=-1+-x2+4x+12
         gx=-1--x2+4x+12

7.60 c) 2x2 – 3x
7.62 c) y = 3x7

Oppgavedel
1.169 c) x+6x3-4x

2.131 d) x > lg7/lg2
2.305 b)  Det første leddet i summen, 1/0!, mangler. I fasiten er det riktig.

2.307 b) Tegn grafen til V og finn grafisk og ved regning når vekta er 5 tonn. 
2.310 d) Funksjonsuttrykket skal være T(x) = 22 + 70 · e–0,085x.
               Og da blir fasiten 1,3 timer. 

3.114 d) Svaret skal være: 1121.
3.116 b)
Svaret skal være: 105221

4.115 b) Oppgaven skal være: AB = AC = 7,8 cm.
4.310 d)
Oppgaven skal være:
               Finn omkretsen av trekanten. 

6.133 t=-32
6.302 d)
Oppgaven skal være: Et punkt E ligger på x-aksen slik atEAC er rett.
6.307 f)
R(2, –2) eller R(–2, 6)

7.132 b) Svaret skal være x = 2.
7.300  1,6180 (Det gylne snitt)
7.302 d) skal ikke være med i boka.
7.303 Funksjonsuttrykket skal være

           gx=x2-bx, x1ax2+1, x<1

 

8.202 c) Oppgaven skal være: f(x) < –3
8.313 b) Akselerasjonen er 2 m/s2.  
8.314 b)
Farten er 204 km/h.
8.156 b) 3). I fasiten skal det være 1353 par sko.

 

2. opplag, nynorsk

Teoridel
Side 171
Den omvendte pytagorassetningen skal være

         BC2 = BA2 + AC2 ⇒ ∠BAC = 90°

Oppgåvedel
2.305 b)
  Det første leddet i summen, 1/0!, manglar. I fasiten er det rett.

2.307 b) Teikn grafen til V og finn grafisk og ved rekning kva tid vekta er 5 tonn. 
2.310 d) Funksjonsuttrykket skal vere T(x) = 22 + 70 · e–0,085x.
               Og då blir fasiten 1,3 timar. 

3.114 d) Svaret skal vere: 1121.
3.116 b)
Svaret skal vere: 105221

4.115 b) Oppgåva skal vere: AB = AC = 7,8 cm.
4.310 d) Oppgåva skal vere:
              
Finn omkrinsen av trekanten.

6.133 t=-32
6.302 d)
Oppgåva skal vere: Eit punkt E ligg på x-aksen slik at ∠EAC er rett.
6.307 f)
R(2, –2) eller R(–2, 6)
6.305 I oppgaven skal det stå: 

b=AC

7.132 b) Svaret skal vere x = 2.

7.300  1,6180 (Det gylne snitt)
7.302 d) skal ikke vere med i boka. 

8.202 c) Oppgåva skal vere: f(x) < –3
8.313 b)
Akselerasjonen er 2 m/s2. 
8.314 b) Farten er 204 km/h.
8.156 b) 3). I fasiten skal det vere 1353 par sko.

________________________________________________________________

1. opplag, bokmål

Teoridel
Side 171
Den omvendte pytagorassetningen skal være

         BC2 = BA2 + AC2 ⇒ ∠BAC = 90°

Fasit:
1.63 b) (x + 2)(x2 – 4x + 5)

3.75 d) 0,542

5.80 a) (x – 3)2 + (y – 4)2 = 25
5.92
  fx=-1+-x2+4x+12
         gx=-1--x2+4x+12
 

7.60 c) 2x2 – 3x
7.62 c) y = 3x7

Oppgavedel
1.169 c)  x+6x3-4x

Side 360:
1.303
Teksten skal være: Tall som er bygd opp slik: 22n+1 , ...2

 

2.131 d) x > lg7/lg2
2.171 c) —1 < x < 1
2.305 b)  Det første leddet i summen, 1/0!, mangler. I fasiten er det riktig.

2.307 b) Tegn grafen til V og finn grafisk og ved regning når vekta er 5 tonn. 
2.310 d) Funksjonsuttrykket skal være T(x) = 22 + 70 · e–0,085x.
               Og da blir fasiten 1,3 timer.  

3.114 d) Svaret skal være: 1121.
3.116 b)
Svaret skal være: 105221
3.185 b)
0,000052

4.115 b) Oppgaven skal være: AB = AC = 7,8 cm.
4.310 d)
Oppgaven skal være:
               Finn omkretsen av trekanten. 

6.133 t=-32
6.183 a)
AC = 2√19 cm,  BD = 2√7 cm
6.302 d)
Oppgaven skal være: Et punkt E ligger på x-aksen slik atEAC er rett.
6.307 d)
 l:x=3-ty=-4+2t
        
  e) (0, 2)

          f) R(2, –2) eller R(–2, 6)

7.132 b) Svaret skal være x = 2.
7.211 b) Vendepunkter: (0, 0), (2, —16)
7.300  1,6180 (Det gylne snitt)
7.302 d) skal ikke være med i boka.
7.303 Funksjonsuttrykket skal være

           gx=x2-bx, x1ax2+1, x<1

 

8.202 c) Oppgaven skal være: f(x) < –3
8.313 b)
Akselerasjonen er 2 m/s2 
8.314 b) Farten er 204 km/h. 
8.156 b) 3). I fasiten skal være 1353 par sko.

 

1. opplag, nynorsk 

Teoridel
1.63 b)
(x + 2)(x2 – 4x + 5)

3.75 d) 0,542

Side 171 Den omvende pytagorassetninga skal vere

         BC2 = BA2 + AC2 ⇒ ∠BAC = 90°      

5.92  fx=-1+-x2+4x+12
         gx=-1--x2+4x+12

7.60 c) 2x2 – 3x
7.62 c) y = 3x7

Oppgåvedel
1.169 c)  x+6x3-4x

2.131 d) x > lg7/lg2
2.305 b)  Det første leddet i summen, 1/0!, manglar. I fasiten er det rett.

2.307 b) Teikn grafen til V og finn grafisk og ved rekning kva tid vekta er 5 tonn. 
2.310 d) Funksjonsuttrykket skal vere T(x) = 22 + 70 · e–0,085x.
               Og då blir fasiten 1,3 timar.

3.114 d) Svaret skal vere: 1121.
3.116 b)
Svaret skal vere: 105221

4.115 b) Oppgåva skal vere: AB = AC = 7,8 cm.
4.310 d)
Oppgåva skal vere:
               Finn omkrinsen av trekanten. 

6.133 t=-32
6.302 d)
Oppgåva skal vere: Eit punkt E ligg på x-aksen slik at ∠EAC er rett.
6.307 f)
R(2, –2) eller R(–2, 6)

7.132 b) Svaret skal vere x = 2.
7.300  1,6180 (Det gylne snitt)
7.302 d) skal ikkje vere med i boka.
7.303 Funksjonsuttrykket skal vere

          gx=x2-bx, x1ax2+1, x<1

 

8.202 c) Oppgåva skal vere: f(x) < –3
8.313 b)
Akselerasjonen er 2 m/s2.  
8.314 b) Farten er 204 km/h. 
8.156 b) 3). I fasiten skal være 1353 par sko.

_______________________________________________________________

Vi er takknemlig for meldinger om feil Vi retter dem ved opptrykk av boka.