Utforskingsoppgave: Skalarproduktet

 Åpne GeoGebra-filen i vedlegg, undersøk og svar på spørsmålene.

  • Hva skjer om vinkelen blir nøyaktig 90º?
  • Hva skjer om vinkelen blir større enn 90º?
  • Kan du finne et uttrykk for lengden av «skyggen» uttrykt ved lengden på vektoren v og vinkelen mellom u og v?

Vedlegg

  • Utforskningsoppgave 1: Skalarproduktet (ggb)
  • Skalarprodukt 1 (ggb)