1 Algebra (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne kap1

  • faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttrykk
  • omforme og forenkle sammensatte rasjonale funksjoner og andre symbolske uttrykk med og uten bruk av digitale hjelpemidler
  • gjøre rede for implikasjon og ekvivalens og gjennomføre direkte og kontrapositive bevis