9 Sannsynlighetsregning

MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og utlede og anvende Bayes' setning på to hendelser
  • drøfte kombinatoriske problemer knyttet til ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og bruke dette til å utlede regler for beregning av sannsynlighet