4 Logaritmer og eksponential-funksjoner

MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utlede de grunnleggende regnereglene for logaritmer og bruke dem og potensreglene til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter
  • bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner og derivere summer, differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene