3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner

MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne

  • finne likningene for horisontale og vertikale asymptoter til rasjonale funksjoner og tegne asymptotene
  • bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner og derivere summer, differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene