1 Algebra (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

Kap1 ♦ faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttrykk

♦ omforme og forenkle sammensatte rasjonale funksjoner og andre symbolske uttrykk med og uten bruk av digitale hjelpemidler

♦ gjøre rede for implikasjon og ekvivalens og gjennomføre direkte og kontrapositive bevis