2 Logaritmer (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kap2 ♦ utlede de grunnleggende regnereglene for logaritmer og bruke dem og potensreglene til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter

♦ omforme og forenkle sammensatte rasjonale funksjoner og andre symbolske uttrykk med og uten hjelp av hjelpemidler