3 Sannsynllighetsregning (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

Kap3 ♦ gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og utlede og anvende Bayes' setning på to hendelser

♦ drøfte kombinatoriske problemer knyttet til ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og bruke dette til å utlede regler for beregning av sannsynlighet