4 Geometri (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kap4 ♦ bruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregninger

♦ utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruke av dynamisk programvare

♦ utlede og bruke skjæringssetningene for høydene, halveringslinjene, midtnormalene og medianene i en trekant

♦ gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras' setning, både matematisk og kulturhistorisk

Merk at du her finner du et lite tillegg til delkapittelet 4.5: Om buer i grader og periferivinkler. Her forklarer vi hvordan du kan løse oppgave 4.31 med ulike verktøy.

Du finner også en rekke oppgaver løst med GeoGebra og TI Nspire

Interaktive oppgaver

 • Pytagoras - kinesisk bevis
 • Pytagoras - puslespill
 • Pytagorassetningen
 • Rundt pytagoras (ggb)
 • Trekantbevis - En utforskende oppgave rundt pytagorassetningen

Forklaringer

 • 4.21 (ggb)
 • 4.120 (ggb)
 • 4.223 (ggb)
 • Oppgave 4.31 GeoGebra
  140 KB Last ned
 • 4.31 (ggb)
 • Oppgave 4.31 TI Nspire
  253 KB Last ned
 • 4.31 (tns)
  2 KB Last ned
 • Oppgave 4.41 GeoGebra
  99 KB Last ned
 • 4.41 (ggb)
 • Oppgave 4.41 TI Nspire
  152 KB Last ned
 • 4.41 (tns)
  3 KB Last ned
 • 4.42 (ggb)
 • 4.43 (ggb)
 • Oppgave 4.51 GeoGebra
  138 KB Last ned
 • 4.51 (ggb)
 • Oppgave 4.51 TI Nspire
  125 KB Last ned
 • 4.51 (tns)
  2 KB Last ned
 • 4.251 (ggb)
 • Oppgave 4.61 GeoGebra
  111 KB Last ned
 • 4.61 (ggb)
 • Oppgave 4.61 TI Nspire
  109 KB Last ned
 • 4.61 (tns)
  2 KB Last ned
 • 4.160 (ggb)
 • 4.161 (ggb)
 • 4.162 (ggb)
 • Oppgave 4.71 GeoGebra
  114 KB Last ned
 • 4.71 (ggb)
 • Oppgave 4.71 TI Nspire
  127 KB Last ned
 • 4.71 (tns)
  2 KB Last ned
 • Oppgave 4.73 GeoGebra
  52 KB Last ned
 • 4.73 (ggb)
 • Oppgave 4.73 TI Nspire
  82 KB Last ned
 • 4.73 (tns)
  3 KB Last ned
 • 4.170 (ggb)
 • 4.171 (ggb)
 • 4.172 (ggb)
 • Oppgave 4.81 GeoGebra
  87 KB Last ned
 • 4.81 (ggb)
 • Oppgave 4.81 TI Nspire
  136 KB Last ned
 • 4.81 (tns)
  2 KB Last ned
 • 4.180 (ggb)
 • 4.181 (ggb)