5 Vektorer (2007)

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

Kap5 ♦ regne med vektorer i planet, både geometrisk som piler og analytisk på koordinatform

♦ beregne og analysere lengder og vinkler for å avgjøre parallellitet og ortogonalitet ved å kombinere regneregler for vektorer

 

Etter eksamen i R1 høsten 2011 har Utdanningsdirektoratet påpekt at sirkellikningen hører inn under læreplanen i R1. Dette er presisert nærmere i Utdanningsdirektoratets Vurderingsveiledning for matematikkeksamen 2012. Av denne veiledningen framkommer det at dette er inne i læreplanen:

  • Sirkellikningen
  • Å omforme andregradsuttrykk til sirkellikninger
  • Sirkelen som grafen til to funksjoner

Tore Oldervoll har derfor skrevet et nytt delkapittel 5.9 Sirkellikningen. Du finner dette i boksen "Vedlegg".