8 Derivasjonsregler (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kap8 ♦ bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner, og derivere summer, differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene

♦ bruke vektorfunksjoner med parameterframstilling for en kurve i planet, tegne kurven og derivere vektorfunksjonen for å finne fart og akselerasjon

Eksempel

  • Derivasjon av b^x (ggb)
  • Derivasjon av e^x (ggb)
  • Vektorfunksjon (ggb)
  • Eksempel s 303 (ggb)
  • Farts og akselerasjonsvektor (ggb)