Mer om GeoGebra

På disse sidene finner du utfyllende GeoGebra-stoff.

Sigbjørn Hals har utarbeidet stoffet på denne nettsiden. Nyere utgaver av lærebøkene inneholder detaljert opplæring i bruken av GeoGebra. Forklaringer på løsing av oppgaver og eksempler med GeoGebra ligger også på delkapitlenes nettsider.

Det finnes også en egen uavhengig Facebook-side der lærere og elever kan sende inn spørsmål om bruk av GeoGebra. Siden heter "GeoGebra. Norsk gruppe med hjelp og tips."

Har du spørsmål om bruk av GeoGebra, wxMaxima eller annen matematisk programvare, kan du også ta kontakt med Sigbjørn Hals på epost: sigbjorn.hals@sfj.no eller mobilnr. 90519333.

Kopiere fra GeoGebra på Mac (og PC)

Den enkleste måten er slik:

  1. Bruk pil-verktøyet i GeoGebra, og dra et rektangel over det området på grafikkfeltet som du vil ha kopi av.
  2. Hold nede Cmd og Shift (Ctrl og Shift på PC) og trykk på C. (Området er nå kopiert til utklippstavla)
  3. Åpne et skriveprogram (f.eks Word) og trykk på Cmd og V (Ctrl og V på PC)

Nettressurser

  • GeoGebra

    (geogebra.org)
    Du vil ha nytte av programmet GeoGebra under arbeidet med denne boken. Klikk på lenken for å få tilgang til programmet.