3 Sannsynlighetsregning (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne kap3

  • gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og utlede og anvende Bayes’setning på to hendelser
  • drøfte kombinatoriske problemer knyttet til ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og bruke dette til å utlede regler for beregning av sannsynlighet