8 Derivasjonsregler og vektorfunksjoner (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne kap8

  • bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner og derivere summer, differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene
  • bruke vektorfunksjoner med parameterframstilling for en kurve i planet, tegne kurven og derivere vektorfunksjonen for å finne fart og akselerasjon

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.