8 Derivasjonsregler og vektorfunksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne kap8

 • bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner og derivere summer, differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene
 • bruke vektorfunksjoner med parameterframstilling for en kurve i planet, tegne kurven og derivere vektorfunksjonen for å finne fart og akselerasjon

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.

Eksempel

 • Derivasjon av b^x (ggb)
 • Derivasjon av e^x (ggb)
 • Eksempel side 330-331 CAS
  350 KB Last ned
 • Eksempel side 330 (ggb)
 • Vektorfunksjon (ggb)
 • Derivert av vektorfunksjon (ggb)
 • Farts- og akselerasjonsvektor (ggb)